Energihandel og risikostyring

ESP Nordic har mere end 40 års samlet praktisk erfaring indenfor energihandel og risikostyring. Vores erfaring dækker handel med de fleste større energiarter som eks. olie, naturgas, el, kul, CO2 og grønne certifikater, som vi har arbejdet med hos en lang række forskellige aktører på tværs af hele energimarkedets værdikæde. Vores erfaring spænder fra store vertikalt integrerede internationale energisleskaber med mange typer af assets og kunder over mindre producenter, der er ved at opbygge deres asset portefølje, til mid stream handelsselskaber samt til salgsselskaber, der har fokus på slutkundeleverancer af energiprodukter og services.

På producentsiden har vi arbejdet med aktører indenfor:

 • Olie- og gasproduktion
 • Kraftværker (fossile og biobrændsler)
 • Vandkraftværker
 • Vindmølleproduktion
 • Solceller

På engroshandelssiden har vi arbejdet med aktører, som er aktive indenfor:

 • Trading og hedging
 • Porteføljeforvaltning
 • Strukturerede produkter
 • Prissætning af engrosmarkedsprodukter
 • Langsigtede gaskontrakter
 • LNG
 • Naturgaslagre
 • Demand forecasting af engrosmarkedsporteføljer
 • Operations

På transmissions- og distributionssiden har vi arbejdet med aktører, som er aktive indenfor:

 • Tredjepartsadgang til naturgassystemet
 • Tredjepartsadgang til gaslagerydelser
 • Tredjepartsadgang til elsystemet

Derudover har vi gennem vores afdeling i London arbejdet bredt med regulatoriske forhold.

På detailssalgssiden har vi arbejdet med aktører aktive indenfor:

 • Lokale, regionale og internationale salgs- og distributionsselskaber
 • Forsyningspligtselskaber
 • Prissætning af salgskontrakter
 • Handel med og risikostyring af slutkundeporteføljer
 • Demand forecasting af slutkundeporteføljer
 • Operations

Risikostyring

 • Design og implementering af governance struktur for energiproducenter, energihandelsvirksomheder og salgsselskaber med oprettelse af de nødvendige styringsredskaber og governance bodies
 • Udarbejdelse af risikopolitik for energihandel inkl. lines og limits og implementering af mandatstruktur for handel
 • Implementering af ledelsesrapportering og rapporteringsrutiner for Front Office samt værktøjer for løbende måling og overvågning af risiko
 • Udvikling af risikomål for energiporteføljer
 • Opbygning af risikoorganisation, herunder opbygning af Middle Office

Energihandel

 • Forretningsudviklingsprojekter som eks. udvikling af forretningsmodel for koncernforbundne selskaber, opstilling af business case for in-sourcing af handelsaktiviteter fra tredjepart mv.
 • Diagnostics gennemgang af processer, systemer, optimeringsmodeller, styring af handelsrisici, indtjeningsforhold mv.
 • Opbygning af in-house handelsorganisation (Front Office), herunder implementering af processer og rapporteringsrutiner
 • Etablering af fysisk og finansiel handel på energibørser og på engrosmarkedet
 • Bistand til styring og forvaltning af asset, trading og slutkundeporteføljer
 • Bistand til implementering af handelssystem til deal capture
 • Etablering af forbrugs- og handelsbalanceansvar og implementering af IT systemer til forecasting af el og gasporteføljer
 • Prissætning af kontrakter
 • Heding af asset og kunde porteføljer

Optimering

 • Optimering af elproduktion fra on shore og off shore vindaktiver, vandkraft samt kraftværker
 • Analyse af forbrugsbalanceporteføljer og optimering af forecasting modeller
 • Analyse af forwardmarkedsstrukturer til brug for optimering af prissætningsværktøjer for slutkundeprodukter
 • Optimering af indkøb til forsyningspligtselskaber