Regulering af energimarkeder og energipolitik

Regulering af Engrosmarkedet

Vi har spillet en central rolle i liberaliseringen af det danske gasmarked, hvor vi har deltaget aktivt i udviklingen af markedsmodellen, den praktiske implementering af gasmarkedsliberaliseringen såvel som den teknisk og juridiske udformning af Regler for Gastransport og Lagerydelser i Danmark. Vi er ligeledes rådgivere for både Ofgem og Department of Energy & Climate Change (DECC) i England, og har herigennem spillet en nøglerolle i restruktureringen og liberaliseringen af engrosmarkedet i såvel England, Østrig og Brasilien. Vi har på denne baggrund stor indsigt i reguleringen af el- og gasmarkederne og herunder også stor forståelse af, hvorledes reguleringen virker på aktørerne i branchen.

Markeds og branchereformer

 • Analyse og design af vertikal og horisontal adskillelse af produktion, transmission, distribution og detailmarkedet med fokus på øget konkurrence
 • Udvikling af kommercielle kontrakter til understøttelse engrosmarkedsreformer, inkl. EMR i England
 • Rådgivning om restrukturering af distributionsleddet mhp realisering af effektivitetsgevinster eller gennem branche konsolidering mhp at understøtte divestments

Engros- og retail markeds setup

 • Design af engrosmarkeder (design af både gross og net pools) på vegne af regeringer, regulatorer og markedsaktører
 • Design og drafting af detaljerede markedsregler og tilhørende juridisk aftalegrundlag (eks. Settlement Agreements og licenser)
 • Design og drafting af handelsaftaler for både kommercielle og regulerede interconnectors
 • Design af kontraktskabeloner (eks. Forwards/futures, one or two way CfD kontrakter, PPAs), prissætning mhp at understøtte målsætninger om at øge konkurrencen blandt store elproducenter samt målsætninger om tariffer, miljøpolitik og privatisering i energisektoren

Regulering af transmission og distribution

Vi har omfattende indsigt og erfaring i at styre og gennemføre succesfulde forhandlinger om price controls under den engelske RIIO og RPI-X regulering samt at udvikle regulatoriske strategier mhp at øge værdien for såvel selskaber som forbrugere. Vi har ligeledes stor erfaring i udvikling og implementering af konkurrence i engros- og detailmarkeder, hos måleoperatører og har herigennem opnået stor praktisk erfaring med regulatoriske forhold samt implementeringen af best practice løsninger i energisektoren.

Tariffer og forhandlinger af Price Controls

 • Design af ydelser for gastransport- og lager
 • Fastsættelse af tariffer for gastransport og lager
 • Projektledelse ifm design af ydelser og tariffer
 • Koordinering og varetagelse af kontakt og interfaces til stakeholdere mhp at sikre fremdrift og forståelse for projektleverancer
 • Benchmarking af processer og gennemførelse af reviews for at fastlægge efficiente Opex og Capex omkostninger
 • Design og drift af finansielle modeller
 • Design af regulatorisk rapportering
 • Design af tariff structurer på det engelske el- og gasmarked