Strategi og forretningsmodeller i energisektoren

ESP Consulting har en betydelig erfaring og track record med at supportere kunder med forretningsudviklingsprojekter spændende fra udvikling og implementering af nye kommercielle aktiviteter til udvikling og redesign af interne forretningsmodeller. Dette arbejde har omfattet såvel store etablerede markedsaktører samt implementering af nye organisationer indenfor trading og salg til håndtering af eksisterende og emerging markeder. Projekter indenfor disse områder involverer typisk mulitidisciplinære teams, der kan håndtere komplekse opgaver spændende fra strategiudvikling til praktisk implementring af ETRM relaterede opgaver.

Review og design af forretningsmodeller

De centrale elementer i udviklingen af kommercielle forretningsmodeller omfatter:

 • Overordnede kommercielle og risk management governance, inklusive definitionen af grænsefladen mellem de kommercielle forretningsansvarsaktiviteter (front office), hvor de kommercielle beslutninger tages og kontrolfunktionerne (middle og back office)
 • Allokering af beslutningsmandater gennem hele forretningsaktivitetens værdikæde, eks mellem trading og salgsaktiviteter og mellem produktion og trading
 • Organisatorisk design af trading aktiviteter
 • Identifikation af nødvendige kompetencer samt krav til bemanding

Trading og Market Entry Strategier

Vi rådgiver energivirksomheder mv. om trading strategier med henblik på afdækning af markedsrisikoen på fysiske assets indenfor rammerne af selskabernes risikoappetit.
Dette arbejde omfatter ofte udviklingen af konkrete risikomodeller, der har til formål at dække hele energiporteføljen som eks eksponering på brændsler , el, gas og CO2. Fokusområder er her typisk volumen risiko (indenfor produktion og salg) samt pris risiko.

Organisering af nye kommercielle forretningsområder

Vi har hjulpet en lang række kunder med at udvikle og organisere nye trading funktioner i liberaliserede markeder. Dette arbejde har omfattet en bred vifte af områder i designet af nye kommercielle forretningsområder, herunder eks. handelssystemer, fastlæggelse af mandatstruktur for tradingaktiviteter, trading og hedging strategier, organisatorisk design for handels- og salgsorganisationer, risk governance, risikopolitik, risikokontrol, risikoanalyse og –modellering, design af forretningsprocesser samt IT implementering til understøttelse heraf.

Performance Måling

Design og implementering af markedsbaserede performance målinger og transfer pricing regimer for trading og portfolio management aktiviteter, som:

 • Afspejler den overordnede mandatstruktur på tværs af værdikæden
 • Opfanger og prissætter indlejret optionalitet og volumen usikkerhed
 • Inkorporerer de nødvendige incitamenter for up- og downstream forretningen mhp at sikre rettidig og præcis information til brug for beslutningsgrundlag til understøttelse af trading og portfolio management aktiviteter (som eks rådighed for produktionsaktiver, demand forecasts mv.)
 • Design af bogstruktur til brug for performancemåling for forskellige trading desks samt til brug for risikoovervågning og kontrol på porteføljeniveau

Design af forretningsprocesser

Design af nøgle processerne for kommercielle aktiviteter såvel som for risk management aktiviteter, med fokus på:

 • End-to-end process modellering
 • At fastlægge interfaces mellem produktionsaktiviteter (eks. scheduling, planlagt vedligehold), trading aktiviteter og salgsaktivteter (eks. demand forecasting) samt group funktioner
 • At identificere et klart link til systemer og data

Handels- og risk management systemer (ETRM) og supporterende trading IT

Vi hare omfattende erfaring med at arbejde i trading miljøer og med traders, risk managers og IT support afdelinger omkring defnition og implementering af forskellige ETRM løsninger samt med interne rsik og valuation modeller, hvor vores eksperter har assisteret kunder med at:

 • Definere klare og gennemtænkte “functional requirements” til brug for understøttelse af systemvalg samt til intern udvikling af mindre IT systemer
 • Udvælgelse af potentielle IT leverandører samt udvikling og evaluering af Proof of Concept tests af udvalgte leverandører
 • Implementering af store ETRM systemer (eks OpenLink) samt udvikling og integration af mindre modeller og systemer
 • Definere og fastlægge kravspecifikation for større entreprise arkitekturer i form af støtteproesser, håndtering af informationer og data samt rapportering og BI