Vind og vedvarende energi

Vi har solid erfaring med kommerciel vurdering og brug af vedvarende energi med specielt fokus på hav- og landvind. Denne erfaring er opbygget både gennem arbejde som konsulenter såvel som ledende stillinger hos førende energivirksomheder og på tværs af værdikæden inklusiv leverandører, energiselskaber og kunder. Vores ansvarsområder har dækket de fleste aspekter af at udvikle en vindportefølje. Dette inkluderer:

 • Navigation i det komplekse regulatoriske miljø, som er opstået til at styre aktiviteter som udvikling, konstruktion, drift og handel for vindparker
 • Styre projekter gennem udviklings- og konstruktionsfaserne
 • Handel med elproduktion og relaterede produkter fra vindparker
 • Lave forretningsstrategi, målstyring og performance management
 • Køb, salg og post merger integration af vindprojekter eller eksisternede vindparker
 • Design og optimering af driftsmodeller til at sikre efficient og profitabel drift

Regulatoriske miljø

 • Planlægning og guidance til at navigere inden for regulatoriske rammer
 • Forberedelse af regulatorisk indberetninger eller bud
 • Udvikling af regulatoriske rammer for storskala low carbon elproduktion i England

Udvikling og konstruktion

 • Investeringsbeslutningsproces og governance
 • Modellering og komplekse analyser inklusiv DCF værdiansættelse, omkostnings- og performancemål benchmarking, Cost of Energy analysis, transaktionsmultipelanalyse, budgettering, værdiforringelsestest
 • Porteføljestyring af udviklingsprojekter inklusiv prioritering
 • Kontrakt (leverandør, installation og PPA) kommerciel gennemgang
 • Etablering af projektorganisation, rapportering og relaterede strukturer
 • Ekspert gennemgang af projektstatus
 • Ekspert gennemgang af projekt leverandører og samarbejdspartnere

Handel

 • Salg- og handel med el og certifikater
 • Styring og afdækning af langsigtet eksponering fra vind

Køb og salg af aktiver

 • Partnerskabsstrategi og eksekvering
 • Markedsføring af eksisterende vindparker til potentielle købere
 • Forberedelse af datarum til salg af aktiver
 • Værdiansættelse, benchmarking af transaktionsomkostning og kommerciel due diligence
 • Planlægning og implementering af post merger integration og transition

Effektive driftsmodeller

 • Styring af supply chain og logistik til effektivt at drive og vedligeholde en portefølje af parker
 • Rådgivning omkring asset management til at optimere performance versus omkostninger
 • Design og implementering af performance management system inklusiv indikatorer og processer